Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 15 đến 19/4, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam.

Ngày văn hoá dân tộc Việt Nam

Theo đó, nội dung chính chương trình gồm Lễ Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - Di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại; Hoạt động của đồng bào các dân tộc; Thực hành Nghi lễ và trò chơi Kéo co; Giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ X; Tọa đàm “Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế”….    

Việt Nam Tourism

Others Informations