Thanh Hóa đầu tư 30 tỷ đồng cho mùa du lịch năm 2016

Tỉnh Thanh Hóa đang cố gắng cải thiện cơ sở hạ tầng và môi trường du lịch để thu hút du khách. Chuẩn bị cho mùa du lịch 2016, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chi 30 tỷ đồng để đầu tư cho các đề án, dự án phát triển du lịch trên địa bàn.

 

Năm 2015, ngành du lịch Thanh Hóa đã đón 5,53 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước; tổng thu từ các hoạt động du lịch đạt 5.200 tỷ đồng (tăng 45% so với năm 2014). Đây là bước tạo đà để ngành du lịch Thanh Hóa vươn lên, và một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương này là cải thiện môi trường du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền vừa ký quyết định chi 30 tỷ đồng kinh phí thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa trong năm 2016.

Trong đó, triển khai đề án phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; đề án khai thác và phát triển tuyến du lịch Sông Mã; đổi mới công tác quản lý và khai thác phát triển du lịch Lam Kinh; xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa; phục dựng và phát huy giá trị các lễ hội tiêu biểu và loại hình văn hóa dân gian đặc sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung đã được phê duyệt. Đồng thời, các cơ quan và đơn vị cấp tỉnh được giao dự toán chịu trách nhiệm lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo lập, phê duyệt và giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị thực hiện trên cơ sở kết hợp với nguồn kinh phí của ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. Báo cáo kết quả phân bổ dự toán kinh phí về Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đúng mục tiêu, chương trình, dự án phát triển du lịch đã phê duyệt; thường xuyên theo dõi, kiểm tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Thực tế cho thấy, lượng khách quốc tế đến Thanh Hóa trong những năm gần đây có tăng nhưng còn ở mức hạn chế. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng hiện đại, phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch…

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến việc chấn chỉnh kỷ cương nề nếp, thực hiện văn minh du lịch Sầm Sơn; nâng cao chất lượng hoạt động du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa); tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú tại các khu du lịch biển…Các cơ sở kinh doanh du lịch đặc biệt là các nhà hàng tại Sầm Sơn đều thực hiện cam kết sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh…

 

Cùng với đó là nỗ lực đẩy lùi tình trạng ăn xin, bán hàng rong tại tất cả các khu, điểm du lịch; giá hàng hóa được niêm yết, công khai; các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, ma túy… được lực lượng công an địa phương cương quyết ngăn chặn và xử lý triệt để.

Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra mục tiêu trở thành một trong những điểm đến yêu thích của khách quốc tế và phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

Nguồn: Dân Trí

Others Informations