Contact Information

Mọi ý kiến thắc mắc của Quý vị vui lòng liên hệ:

Ms Truong Tiet Anh

Tel: 028 38 691 555 – Ext: 1164

Email: gd.secret@thanhbinhhotelsgroup.com