512 (Old No.15) Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, Tan Binh District, HCMC., Vietnam.

Thanh Binh 2

315 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

TTC Hotel Deluxe Airport

489 (Old No.170) Ly Thuong Kiet, Ward 8, Tan Binh District, HCMC., Vietnam.

TTC Hotel Deluxe Tan Binh

Khách sạn: Ngày đến: Số đêm:    Người lớn: Trẻ em: